×
خرید
۷,۰۰۰ تومان

کاربرد درمان شناختی رفتاری برای کاهش وزن

خرید
۶,۵۰۰ تومان

پاورپوینت گزارش تفسیری مدیریت در ۲۶ اسلاید

خرید
۶,۵۰۰ تومان

همسویی پیگیری نقدشوندگی و شفافیت با اصلاح مقررات

خرید
۸,۸۰۰ تومان

پاورپوینت حسابداری مدیریت استراتژیک جلد اول دکتر محمد نمازی

خرید
۸,۸۰۰ تومان

پاورپوینت دستـورالـعمل اجـرایی افشای اطـلاعات شـرکتهای ثبت شده نـزد سـازمان

خرید
۸,۸۰۰ تومان

نقش حسابداران مدیریت در عصر دیجیتال

خرید
۶,۰۰۰ تومان

سیر تحولات استانداردهای حسابداری

خرید
۶,۵۰۰ تومان

دستورالعمل دادرسی مالیاتی در ۷۸ اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۸۰۰ تومان

بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر به‌موقع بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی

خرید
۷,۸۰۰ تومان

نقش فناوری در نظام بانکی با فرمت پاورپوینت

خرید
۶,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ درس تصـمیـم گیـری در مسـائـل مـالـی

خرید
۸,۹۰۰ تومان

پاورپوینت حسابرسی فناوری اطلاعات (حفا)

0