×
خرید
۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان ‏

خرید
۹,۸۰۰ تومان

پژوهش بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

خرید
۹,۸۰۰ تومان

پژوهش بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان

رساله طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط میان تفکر استراتژیک با مدیریت دانش کاربردی

خرید
۱۳,۸۰۰ تومان

رابطه بین سلامت اداری و چابکی سازمان در سازمان توسعه برق ایران

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

پژوهش ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان

خرید
۸,۹۰۰ تومان

بررسی اثر رواندرمانی معنوی در مبتلان به اختلال وابستگی به مواد اپیوئیدی

خرید
۸,۹۰۰ تومان

بررسی میزان تبعیت دانشگاه های آزاد اسلامی از مولفه های سازمان یادگیرنده

خرید
۹,۹۰۰ تومان

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

پژوهش بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

0