×
خرید
۸,۹۰۰ تومان

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه ترم ۷ تمرین معلمی رشته علوم تربیتی

خرید
۳,۸۰۰ تومان

پروژه کارنمای رشته کارشناسی علوم تربیتی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

پژوهش و پروژه مالی طراحی سیستم بودجه بندی جامع

خرید
۵,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه درس کارسنجی و روش سنجی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

نمونه پروژه کارسنجی و زمانسنجی

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پروژه درس کارسنجی و روش سنجی

خرید
۶,۸۰۰ تومان

پروژه کارسنجی و روش سنجی (بررسی فرآیند مونتاژ و زمانسنجی شیر آب)

خرید
۱۷,۰۰۰ تومان

عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی

خرید
۶,۸۰۰ تومان

دفترچه محاسبات سازه های بتن آرمه بصورت کامل و جامع

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

پروژه جامع حسابداری امور مالی در صنعت برق

خرید
۹,۸۰۰ تومان

پروژه جامع کارخانه قند (پروژه ۰ تا ۱۰۰ کارخانه قند)

0