فایل بررسی تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان

فایل بررسی تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان
نوع فایل
word
حجم فایل
493kb
نویسنده
تاریخ انتشار
۲ بهمن ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
203 بازدید
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

فایل بررسی تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان 

دانش پژوهان گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها با موضوع بررسی تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان مؤسسات مردم نهاد شهرستان دماوند می باشد که با فرمت ورد با قابلیت ویرایش در ۱۱۴ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

فایل -بررسی -تاثیر- میزان مشارکت مردم – سازمان های مردم نهاد – تعهد سازمانی -عملکرد کارکنان -مؤسسات مردم نهاد -شهرستان دماوند

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

۱-۴ اهداف پژوهش… ۸

۱-۴-۱ هدف کلی.. ۸

۱-۴-۲ اهداف جزئی.. ۹

۱-۵ چارچوب نظری.. ۹

۱-۶ چارچوب نظری منتخب… ۱۲

۱-۷ مدل مفهومی پژوهش… ۱۱

۱-۸ فرضیات پژوهش… ۱۲

۱-۹ قلمرو تحقیق.. ۱۲

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۲

۱-۹-۲ قلمرو مکانی.. ۱۲

۱-۹-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲

۱-۱۰ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۲

۱-۱۰-۱-۱ مشارکت در سازمان های مردم نهاد. ۱۳

۱-۱۰-۲-۱ تعهد سازمانی.. ۱۴

۱-۱۰-۲-۲ عملکرد سازمانی.. ۱۵

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مبانی نظری.. ۱۸

۲-۱-۱ ادبیات مربوط به سازمان های مردم نهاد. ۱۸

۲-۱-۱-۱ تعریف سازمان مردم نهاد. ۱۸

۲-۱-۱-۱-۱ گروه اجتماعی.. ۱۸

۲-۱-۱-۱-۲ سازمان. ۱۹

۲-۱-۱-۱-۳ هویت غیر دولتی.. ۲۰

۲-۱-۱-۱-۴ حیثیت تعاون. ۲۱

۲-۱-۱-۱-۵ جهت گیری غیر انتفاعی.. ۲۱

۲-۱-۱-۲ انواع سازمانهای مردم نهاد. ۲۲

۲-۱-۱-۳ طبقه بندی بر حسب جهت گیری سازمانی.. ۲۴

۲-۱-۱-۳-۱ سازمان های دفاع از حقوق انسان ها ۲۴

۲-۱-۱-۳-۲ سازمانهای حمایت از محیط زیست… ۲۵

۲-۱-۱-۳-۳ سازمانهای امدادگر. ۲۵

۲-۱-۱-۳-۴ سازمانهای صنفی.. ۲۵

۲-۱-۱-۳-۵ سازمانهای هدایتی.. ۲۵

۲-۱-۱-۴ پیشینه تاریخی سازمانهای مردمنهاد. ۲۶

۲-۱-۱-۵ تاریخچه سازمان مردم نهاد در ایران. ۲۷

۲-۱-۱-۶ ویژگی های سازمان های مردم نهاد. ۳۰

۲-۱-۱-۷ مسئولیت های اخلاقی در سازمان های مردم نهاد. ۳۱

۲-۱-۱-۸ ارزشهای اخلاقی در فعالیت سازمانهای مردم نهاد. ۳۴

۲-۱-۱-۹ کارکردهای سازمان های مردم نهاد. ۳۵

۲-۱-۲ ادبیات مربوط به مشارکت… ۳۷

۲-۱-۲-۱ مفهوم مشارکت… ۳۷

۲-۱-۲-۲ مفهوم لغوی مشارکت… ۳۷

۲-۱-۲-۳ مفهوم و معنای مشارکت… ۳۸

۲-۱-۲-۴ فواید مشارکت… ۳۸

۲-۱-۳ ادبیات مربوط به تعهد سازمانی.. ۳۹

۲-۱-۳-۱ مفهوم تعهد. ۳۹

۲-۱-۳-۲ دیدگاه های مربوط به تعهد. ۴۰

۲-۱-۳-۳ ابعاد تعهد سازمانی.. ۴۵

۲-۱-۳-۴ اجزاء تعهد سازمانی.. ۴۷

۲-۱-۴ ادبیات مربوط به عملکرد سازمانی.. ۴۷

۲-۱-۴-۱ تاریخچه و مفهوم عملکرد سازمانی.. ۴۷

۲-۱-۴-۲ عملکرد زمینه ای (ضمنی). ۴۹

۲-۱-۴-۳ کارآیی و اثربخشی.. ۴۹

۲-۱-۴-۴ تعیین کننده های عملکرد. ۵۰

۲-۱-۴-۵ عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان. ۵۰

۲-۲ پیشینه تحقیق.. ۵۱

۲-۲-۱ مروری بر تحقیقات داخلی.. ۵۱

۲-۲-۲ مروری بر تحقیقات خارجی.. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۸

۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۸

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵۹

۳-۶ سنجش روائی و پایائی پرسشنامه. ۶۰

۳- ۶-۱ سنجش روائی.. ۶۰

۳-۶-۲ سنجش پایائی.. ۶۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات.. ۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۶۳

۴-۲ توصیف یافته ها ۶۳

۴-۲-۱ توزیع افراد نمونه بر اساس جنسیت… ۶۳

۴-۲-۲ توزیع افراد نمونه بر اساس سن.. ۶۴

۴-۲-۳ توزیع افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل.. ۶۶

۴-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر اساس نوع فعالیت انجمن.. ۶۷

۴-۲-۵ سابقه عضویت در انجمن.. ۶۸

۴-۲-۶ توزیع افراد نمونه بر حسب نوع عضویت… ۶۹

۴-۲-۷ توزیع افراد نمونه بر اساس وضعیت تحصیلات.. ۷۰

۴-۲-۷ توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر مشارکت مردم در سازمانهای مردم نهاد. ۷۱

۴-۲-۸ توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر تعهد سازمانی.. ۷۲

۴-۲-۹ توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر عملکرد سازمانی.. ۷۳

۴-۳ آمار استنباطی (آزمون فرضیات). ۷۴

۴-۳-۱ فرضیه اول. ۷۵

۴-۳-۲ فرضیه دوم. ۷۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۷۸

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۷۸

۵-۳ نتیجه گیری.. ۷۹

۵-۴ محدودیت های پژوهش… ۸۱

۵-۵ پیشنهادات تحقیق.. ۸۱

۵-۵-۱ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۱

۵-۵-۲پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۲

منابع و مآخذ

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید