گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی تبریز واحد پلی استایرن

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی تبریز واحد پلی استایرن
نوع فایل
word
حجم فایل
7mb
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانش پژوهان عزیز، در این بخش گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی تبریز- واحد پلی استایرن در ۸۶ صفحه با فرمت ورد با قابلیت ویرایش تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

چکیده گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی تبریز واحد پلی استایرن

اهمیت روزافزون صنایع پتروشیمی به ویژه وابستگی زندگی بشر به محصولات حاصل از آن سبب شده است که این صنایع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.ارزش افزوده محصولات پتروشیمی در مقایسه با نفت خام ، اهمیت این صنایع را دو چندان نموده است.لذا دولتمردان و اقتصاددانان نگاه خاصی  به این صنایع دارند.

در حال حاضر بیشتر محصولات نهایی صنایع پتروشیمی ایران، محصولات حاصل از گاز سنتز و پلیمرها می باشد.بیشتر ماده این پلیمرها از اولفین و آروماتیک تهیه می شود.در جهان تمام منومر استایرن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اتیل بنزن تولید می گردد.بیشتر آن از فرآیند هیدروژن گیری و قسمتی از آن نیز به عنوان محصول جانبی در تولید اکسید پروپیلن حاصل می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی مجتمع پتروشیمی تبریز ……………………….. ۱

فصل دوم : واحد C1 – تولید اتیل بنزن و استایرن……………………….. ۴

۱-۲- واحد اتیل بنزن ………………………………………………. ۵
۱-۱-۲-بخش ۱۰۰………………………………. ۵
۲-۱-۲-بخش ۲۰۰………….. ۹
)……..۹۲۰۱) ۱-۲-۱-۲- برج بنزن
۲-۲-۱-۲- برج دراگ بنزن………….. ۱۰
…………………. ۱۱(T-203) 3-2-1-2- برج اتیل بنزن
……………………… ۱۲(T-204) 4-2-1-2- برج پلی اتیل بنزن

۲-۲- واحد استایرن ……………………….۱۴
۱-۲-۲- بخش۳۰۰ …………………………………۱۵
۲-۲-۲- واحد اکسیژن ……………………………….۱۶
۳-۲-۲- بخش ۴۰۰ (برجهای جداسازی)………………………۱۷
………………………….۱۷ (T-401) 1-3-2-2- برج
……………………………………۱۸(T-402) 2-3-2-2- برج
………………….۱۸ (T-403) 3-3-2-2- برج استایرن منومر
……………………….۱۹(T-404) 4-3-2-2- برج

فصل سوم : واحد C2 – پلی استایرن مقاوم(HIPS) و پلی استایرن معمولی (GPPS)

۱-۳- پلی استایرن مقاوم(HIPS)…………………….20

بخش ۱۰۰ ………………..۲۱
۱-۱-۳- بخش خرد کردن و حل کردن لاستیک پلی بوتادین ………….۲۲
۱-۱-۱-۳- توصیف فرایند……………………………………………۲۲
۲-۱-۳- مخازن محلول لاستیک پلی بوتادین………………………..۲۲
۱-۲-۱-۳- توصیف فرایند………………….۲۵
۲-۱-۳- بخش واکنش و جدا سازی مواد فرار………………۲۵
۱-۲-۱-۳- ظرف مواد برگشتی…………………….۲۵
۱-۱-۲-۱-۳- توصیف فرایند………………۲۶
۲-۱-۲-۱-۳- تنظیم دمای خوراک…………۲۷
۲-۲-۱-۳- پیش پلیمرایزر………………………..۲۷
۱-۲-۲-۱-۳- توصیف فرایند………………………..۲۷
۳-۲-۱-۳- رآکتور اول……………………………………..۲۹
۱-۳-۲-۱-۳- توصیف فرایند………………………………….۲۹
۲-۳-۲-۱-۳- تنظیم فشار…………………………۲۹
۳-۳-۲-۱-۳- تنظیم دمای رآکتور…………………..۲۹
۴-۲-۱-۳- رآکتور دوم………………………….۳۰
۱-۴-۲-۱-۳- توصیف فرایند………………..۳۰
۲-۴-۲-۱-۳- تنظیم دمای رآکتور …………..۳۰
۵-۲-۱-۳- رآکتور سوم ……………………..۳۰
۱-۵-۲-۱-۳- توصیف فرایند………………۳۱
۲-۵-۲-۱-۳- تنظیم دمای رآکتور ………………….۳۱
۶-۲-۱-۳- جدا کننده مواد فرار اول ………………………..۳۱
۱-۶-۲-۱-۳- توصیف فرایند……………..۳۲
۲-۶-۲-۱-۳- تنظیم دمای پیشگرمکن…………….۳۲
۷-۲-۱-۳- جدا کننده مواد فرار دوم…………۳۲
۱-۷-۲-۱-۳- توصیف فرآیند ……………………..۳۳

بخش ۳۰۰ ……………….۳۳
۳-۱-۳- بخش دانه بندی…………۳۳
۱-۳-۱-۳- دانه بندی ………………………….۳۳
۲-۳-۱-۳- سیستم آب برنده…………………۳۴
۳-۳-۱-۳- حمل و سیلوهای آنالیز……………………..۳۶
۴-۳-۱-۳- مخازن ، کیسه پرکنی و پالت کردن

۲-۳- پلی استایرن معمولی (GPPS)…………38
بخش ۴۰۰……………………………….۳۸
۱-۲-۳- خوراک و مواد برگشتی …………………۳۸
۱-۱-۲-۳- خوراک……………………………………۳۸
۲-۱-۲-۳- مواد بر گشتی………………….۳۹
۲-۲-۳- بخش واکنش…………………………………….۳۹
۱-۲-۲-۳- بخش پلیمرایزر اول……………………۳۹
۱-۱-۲-۲-۳- حالت نرمال…………………۳۹
۲-۱-۲-۲-۳-استفاده از حرارت گردشی ……………۴۱
۲-۲-۲-۳- بخش پلیمرایزر دوم………………….۴۱
۱-۲-۲-۲-۳- حالت نرمال ………………………….۴۱
۲-۲-۲-۲-۳- استفاده از حرارت گردشی……………..۴۲

۳-۲-۳- بخش جداسازی مواد فرار ……………………………….۴۳
۱-۳-۲-۳- بخش DEVOL اول…………………….۴۳
۲-۳-۲-۳- بخش DEVOL دوم……………………………۴۴
۴-۲-۳- مخازن مواد شیمیایی …………………………………………۴۵
۱-۴-۲-۳- مخازن روغن معدنی……………………….۴۵
۲-۴-۲-۳- سیستم آب عاری از مواد معدنی…………………۴۵

بخش ۵۰۰ …………………..۴۶
۵-۲-۳- بخش دانه بندی………………………………….۴۶
۱-۵-۲-۳- دانه بندی …………………………..۴۶
۲-۵-۲-۳- آب برنده…………………………۴۷
۳-۵-۲-۳- حمل و سیلوهای آنالیز……………….۴۸
۴-۵-۲-۳- مخازن،کیسه پرکنی،پالت کردن و بسته بندی ………………..۴۹

بخش ۶۰۰………………………..۵۱
۶-۲-۳- سیستم سیال انتقال حرارت …………………۵۱
۱-۶-۲-۳- توضیح کلی ………………۵۱
۲-۶-۲-۳- تولید و توزیع روغن داغ و گرم………………………..۵۱
۱-۲-۶-۲-۳- تولید روغن و گرم……………………..۵۱

بخش ۷۰۰ …………………………………….۵۲
۷-۲-۳- سیستم خلاء ……………………….۵۲
۱-۷-۲-۳- مقدمه………………………..۵۲
۲-۷-۲-۳- توضیح سیستم خلاء Devol اول …………………۵۲
۱-۲-۷-۲-۳- شرح فرآیند…………………………….۵۲
۳-۷-۲-۳- توضیح سیستم خلاء Devol دوم ………………۵۲
۱-۳-۷-۲-۳- شرح فرآیند ……………………………..۵۳
۴-۷-۲-۳- توضیح سیستم خلاء رآکتورهای عمودی و افق………………..۵۳
۱-۴-۷-۲-۳- شرح فرآیند……………….۵۳

بخش ۸۰۰…………………………………۵۴
۸-۲-۳-سیستم آب سرد ……………………………………۵۴
۱-۸-۲-۳- توضیح کلی………………………..۵۴

فصل چهارم : واحد C3 – پلی استایرن انبساطی(EPS)…..55

مقدمه…………………………..۵۶
۱-۴- توصیف کلی فرآیند……………………..۵۶
۱-۱-۴- روش سوسپانسیون یا معلق-سازی……………..۵۷
۲-۴- بخش پلیمریزاسیون …………………………………….۵۸
۱-۲-۴- شروع کننده های شیمیایی………………………..۵۹
۲-۲-۴- مواد خام و مواد افزودنی…………………………..۶۰
۳-۴- عمل نفوذ …………………………………..۶۱
۴-۴- شستشو ……………………………………………………….۶۱
۵-۴- خشک کردن سطحی ……………………………………………….۶۲
۶-۴- غربال کردن ……………………………………………۶۳
۷-۴- خشککردن و رطوبت زدایی ……………………………۶۳
۸-۴- پوشش سطحی …………………………………..۶۳
۹-۴- بسته بندی ……………………………………………۶۴
منابع و مراجع ……………………………………………………۶۵

فهرست اشکال

فهرست علایم اختصاری

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید