بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت
نوع فایل
word
حجم فایل
2mb
نویسنده
تاریخ انتشار
13 می 2019
دسته بندی
تعداد بازدید
90 بازدید
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) با فرمت word (ورد -قابل ویرایش) در ۱۵۲ صفحه می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۴۳ سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۱۸ شرکت صنعتی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به ۶ سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

۱-۱مقدمه

امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است…

فهرست مطالب بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت :

فصل اول :کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه. ۲
بیان مسئله. ۳
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۵
اهداف تحقیق .۶
سوالات تحقیق.. ۷
فرضیه های تحقیق: ۸
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع. ۱۱

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی .۱۳
۲-۱- ۱- مقدمه .۱۲
۲-۱-۲ سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان ۱۳
۲-۱-۳ تعریف مسئولیت اجتماعی ۱۶
۲-۱-۴- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۵
۲-۱-۵ مسئولیت اجتماعی ۲۷
۲-۱-۶ انواع مسئولیت اجتماعی ۳۰
۲-۱-۷ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ۳۲
۲-۱-۸ دیدگاه های مسئولیت اجتماعی ۳۴
۲-۱-۹ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۳۶
۲-۱-۱۰ چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان ۳۸
۲-۱-۱۱مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی ۳۹
۲-۱-۱۲ نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .۴۱
۲-۱-۱۳ تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ..۴۳
۲-۲-۱ مقدمه .۴۹
۲-۲-۲ تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد.۵۰
۲-۲-۳ مدل های ارزیابی عملکرد.۵۱
۲-۲-۴ مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد .۵۱
۲-۲-۵ مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد .۵۳
۲-۲-۶ ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد.۵۶
۲-۲-۷ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی .۵۸
۲-۲-۸ آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد.۶۰
۲-۲-۹ معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند ۶۲
۲-۲-۱۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی .۶۲
۲-۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران .۶۳
۲-۲-۱۲ اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت.۶۴
۲-۲-۱۳ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت .۶۵
۲-۲-۱۴ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت .۶۷
۲-۲-۱۵ مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت ۷۰
۲-۲-۱۶ مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ۷۱
۲-۲-۱۷ مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت ۷۲
۲-۲-۱۸ مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت.۷۳
۲-۳ پیشینه تحقیق .۷۴
۲-۳-۱ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۴
۲-۳-۲ سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۷۹
۲-۴ چارچوب نظری تحقیق ۸۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.۸۴

۳-۱ مقدمه ۸۵
۳-۲ متدلوژی پژوهش ۸۵
۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۶
۳-۴ ابزار گردآوری ۸۷
۳-۵ روش جمع آوری داده ها ۸۷
۳-۶ روایی و پایایی تحقیق ۸۹
۳-۷ روش تجزیه و تجلیل اطلاعات ۹۳

فصل چهارم ۹۵

۴-۱ مقدمه ۹۶
۴-۲ توصیف یافته های تحقیق ۹۶
۴-۳ آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ۹۸
۴-۴ توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی ۹۹
۴-۴ آزمون رگرسیون سلسله مراتبی .۱۰۴

فصل پنجم .۱۰۹

۵-۱ مقدمه ۱۱۰
۵-۲ تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن ۱۱۱
۵-۳ محدودیت تحقیق ۱۱۵
۵-۴ توصیه برای آینده ۱۱۶
منابع .۱۱۷
پیوست .۱۳۵
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست نمودار

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید