حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز

حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز
نوع فایل
word
حجم فایل
4mb
نویسنده
دسته بندی
14,000 تومان

پژوهش کارشناسی ارشد گرایش:مهندسی فرآیند با عنوان حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز:یک مطالعه تجربی‏ با فرمت ورد در ۹۷ صفحه

فهرست مطالب حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز

فصل اول تئوری

چکیده

۱-۱:مقدمه

۱-۲:فلزات سنگین

۱-۲-۱:ویژگی فلزات سنگین

۱-۲-۲:منابع انتشار فلزات سنگین در محیط زیست

۱-۲-۲-۱:منابع طبیعی

۱-۲-۲-۲:منابع ناشی از فعالیت انسانی

۱-۳:کروم

۱-۳-۱:کاربرد کروم و منابع انتشار آن ها

۱-۳-۲:تأثیر کروم بر سلامتی انسان و محیط زیست

۱-۴:روش های تصفیه فلزات سنگین از محلول های آبی

۱-۴-۱:روش های شیمیایی

۱-۴-۱-۱:رسوب دهی شیمیایی

۱-۴-۱-۲:الکترولیز

۱-۴-۲:روش تصفیه بیولوژیکی

۱-۴-۳:روش فیزیکی

۱-۴-۳-۱:تبادل یونی

۱-۴-۳-۲:الکترودیالیز

۱-۴-۳-۳:فیلتراسیون

۱-۴-۳-۴:اسمز معکوس

۱-۴-۳-۵:جذب سطحی

۱-۵:مبانی تئوری جذب سطحی

۱-۶:تعریف جذب سطحی

۱-۶-۱:جذب سطحی فیزیکی

۱-۶-۲:جذب شیمیایی

۱-۶-۳:تفاوت های جذب شیمیایی و فیزیکی

۱-۷:آنالیز فزآیند جذب سطحی

۱-۸:مراحل جذب سطحی

۱-۹:کاربرد فرآیند جذب سطحی

۱-۱۰:عوامل مؤثر بر فرآیند جذب سطحی

۱-۱۰-۱:نوع و خصوصیات جسم جاذب

۱-۱۰-۲:نوع و خصوصیات ماده جذب شونده

۱-۱۰-۳:میزان اختلاط و بهم زدن سیال

۱-۱۰-۴:PHمحیط عمل۱۹

۱-۱۰-۵:دمای معیط عمل

۱-۱۱:جاذب جامد

۱-۱۲:انواع مختلف جاذب۲۱

۱-۱۲-۱:آلومینای فعال۲۱

۱-۱۲-۲:زئولیت

۱-۱۲-۳:جاذب رسی

۱-۱۲-۴:کربن فعال

۱-۱۲-۵:گل قرمز

۱-۱۳:تئوری جذب سطحی

۱-۱۴:ایزوترم های جذب سطحی

۱-۱۵:مدل سازی ایزوترم های جذب

۱-۱۶:مکانیزم جذب

۱-۱۶-۱:ایزوترم لانگمویر

۱-۱۶-۲:ایزوترم فروندلیچ

۱-۱۷،سینتیک جذب

۱-۱۸مدل نفوذ درون ذره ای

۱-۱۹تئوری فیلمی

۱-۲۰معادلات ترمودینامیک

فصل دوم مروری بر کارهای گذشته

فصل سوم روش و مراخل تحقیق

۳-۱مواد و تجهیزات مورد استفاده

۳-۲اماده سازی جاذب

۳-۲-۱مش بندی

۳-۲-۲شست و شوی جاذب

۳-۲-۲-۱شستشو با  HCL

۳-۲-۲-۲شستشو با HNO۳                     

۳-۳آزمایش تعادل شیمیایی

۳-۴آزمایش پارامتر ترمودینامیکی

۳-۵ایزوترم لانگمویر

۳-۶آنالیز FTIR

۳-۷آنالیز  BET

۳-۸  آنالیز SEM

۳-۹اانالیز XRD

فصل چهارم تحلیل داده ها و نتایج

۴-۱بررسی مکانیزم واکنش

۴-۱-۱زمان تعادل برای  گل اصلاح شده با   هیدروکلریک اسید

۴-۱-۲زمان تعادل برای گل اصلاح شده با نیتریک اسید

۴-۱-۳بررسی مدل نفوذ درون ذره برای گل قرمز اصلاح شده با HCL

۴-۱-۴بررسی مدل نفوذ درون ذره ای  برای گل قرمز اصلاح شده با HNO۳

۴-۱-۵بررسی مدل تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده باLHC

۴-۱-۶بررسی مدل تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده با HNO۳

۴-۱-۷بررسی مدل سیلتیکی شبه درجه اول برای جاذب اصلاح شده باHCL

۴-۱-۸بررسی  مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جاذب اصلاح شده با HCL

۴-۱-۹بررسی مدل سینتیکی شبه درجه اول برای جاذب اصلاح شده با HNO۳

۴-۱-۱۰بررسی مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جاذب ا صلاح شده با HNO۳

۴-۲پارامتر ترمودینامیکی

۴-۳بررسی ایزوترم واکنش

۴-۳-۱ایزوترم لانگمویر برای گل قرمز اصلاح شده با HCL

۴-۳-۲بررسی ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل اصلاح شده با HCL

۴-۳-۳ایزوترم لانگمویر برای گل قرمز اصلاح شده با HNO۳

۴-۳-۴ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل قرمز اصلاح شده با HNO۳

فصل ۵:جمع بندی و پیشنهادات

۵-۱نتیجه گیری

۵-۲ پیشنهادات

مراجع

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید